Money Club partnerem ČITOS

21.3.2013

Hlavním cílem činnosti sdružení Money Club je efektivně napomáhat vytváření výrazně kultivovaného prostředí v České republice a to jak v podnikatelské, tak v nepodnikatelské sféře. Jeho aktivity blíže představuje výkonný tajemník Money Clubu  Ing. Mgr. Jan Žizka: „Využíváme k tomu následující strukturu Klubu. V rámci univerzální sekce pořádáme zajímavé konference a semináře, na které zveme špičkové odborníky z domova i ze zahraničí.  V rámci dámské akce zveme dámy – členky této sekce na mimořádně zajímavá místa, kde se setkávají s mimořádně zajímavými a vysoce vzdělanými lidmi. A konečně členky a  členové cestovatelské sekce cestují v rámci superexpedicí po celém světě a seznamují se se všemi světadíly a významnými zeměmi. Všechny akce jsou výrazně vzdělávacího charakteru !  Jsme přesvědčeni, že celoživotní vzdělávání patří neodmyslitelně  ke kultivačnímu úsilí.“

Součástí partnerské spolupráce bude i možnost pro členy ČITOS se účastnit (zpravidla  bezplatně, jinak za ad hoc stanovených podmínek)  akcí pořádaných Money Clubem v rámci jeho univerzální programové sekce.  O aktuálních akcích Money Clubu budou členové ČITOS informováni prostřednictvím Newsletteru ČITOS.