Našli jsme pro Vás – připravovaný obchodní zákoník

11.5.2008

Jaká nová témata otevře vznikající obchodní zákoník je častým předmětem diskusí manažerů na seminářích o corporate governance (Národní certifikační program corporate governance – správa řízení společností). Jde ale o reakce „ex post“,  kdy se členové představenstev a dozorčích rad snaží s novelami zákona vyrovnat bez negativních dopadů na své podnikání a nezřídka i své duševní zdraví . Proto si myslíme, že odborná diskuse autorů zákona s právní veřejností probíhající na blogu http://www.leblog.cz/?q=node/228   může zajímat i vás, kteří Obchodnímu zákoníku budete posléze povinně podřizovat správu svých společností  či  své podnikání. Podívejte se na výše uvedený blog a možná dojdete k názoru, že je dobré se do diskuse s autory  konstruktivně zapojit „ex ante“, tedy dříve než se z textu stane závazná norma.  Zajímá nás váš názor na současný právní rámec  správy společností (corporate governance) a trendy, kterými by se měl ubírat. Napište nám a sdílejte své zkušenosti s manažerskou veřejností, která čte tento newsletter.