Nefinanční reporting a CSR

18.1.2017

Od 1. ledna 2017 mají vybrané velké firmy nově zákonnou povinnost zveřejňovat v předepsané podobě informace ve vztahu k životnímu prostředí, oblasti sociálních a zaměstnaneckých otázek, lidských práv nebo boje proti korupci a úplatkářství. Mnoha dalších společností se tato povinnost dotkne sekundárně, pokud jsou dceřinými společnostmi anebo dodavateli těchto firem.

Na rozdíl od zprávy o společenské odpovědnosti (CSR), která představuje dobrovolné a víceméně volné zahrnutí sociálních a ekologických hledisek do činnosti firmy, je nefinanční reporting (NFR) legislativní povinnost založená směrnicí 2014/95/EU. Má povinný obsah, požadavky na strukturu/standardizaci a v praxi se neobejde bez propojení s firemními systémy. Ačkoliv tedy první reporty vyjdou až v roce 2018 zpětně za účetní období 2017, jejich tvorba se neobejde bez dat a postupů, které je třeba zajistit již nyní.

Dne 18. 1. 2017 proto proběhlo k těmto tématům odborné setkání v Money Clubu České spořitelny, Na Příkopě 584/29, Praha 1, od 17 hod. Odborným hostem byla tentokrát Ing. Radka Nedvědová z PwC.

Radka Nedvědová je manažerkou v oddělení Akademie PwC s dlouholetou praxí v oblasti auditorských a poradenských služeb a profesního vzdělávání. Přiravuje klienty na kvalifikační zkoušky ACCA a pomáhá jim rozvíjet manažerské a obchodní dovednosti. Dále se zaměřuje se na využití principů udržitelnosti v podnikání a rozvoj nefinančního reportingu a společenské odpovědnosti.

Řada aspektů byla podrobněji probíráná v rámci diskuse, mimo jiné:

– motivace legislativní úpravy a přístup ke kodifikaci na úrovni EU i v ČR

– okruh (primárně) povinných subjektů a sekundární důsledky v rámci holdingové struktury či v dodavatelském řetězci

– výjimka ze zpracování povinné zprávy, jestliže tuto povinnost v EU plní mateřská společnost, a možnost kombinace s „dobrovolnou“ CSR zprávou

– vynutitelnost povinností a sankce (nominální splnění povinnosti x obsah)

– prioritizace témat z hlediska typu odvětví a využitelnost pro business

– výhody a úskalí zpracování v rámci výroční zprávy x jako samostatného dokumentu

Kompletní prezentace ze setkání je pro členy spolku k dispozici zde.