Novela zákona o trestní odpovědnosti právnických osob

16.10.2016

Ještě před koncem letošního roku vstoupí v účinnost zákon č. 183/2016 Sb., kterým se dosti zásadně novelizuje zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Především se významně rozšiřuje okruh trestných činů, za něž může být právnická osoba stíhána: nyní je v zákoně uveden seznam těchto trestných činů, nově bude moci být právnická osoba stíhána za jakékoliv zločiny nebo přečiny uvedené v trestním zákoníku s výjimkou těch, které budou zákonem výslovně vyloučeny. Dochází také k úpravě účinné lítosti, promlčení a především pak k doplnění nového ustanovení, podle kterého se společnost bude moci trestní odpovědnosti zprostit, pokud vynaložila veškeré možné úsilí, aby spáchání protiprávního jednání zabránila (motivace k zavádění programů compliance).

Proto se k tématu konal dne 5. 10. 2016 v Money Clubu České spořitelny seminář, jehož odborným hostem setkání byl advokát JUDr. Jan Vidrna, který se dlouhodobě zabývá trestním právem, specializuje se též na oblast ZTOPO a je spoluautorem autorem publikace k této problematice (Trestní odpovědnost obchodních společností a územních samosprávných celků). Osnovu setkání a hlavní témata naleznete v přiložené prezentaci.

Také následná diskuse byla velmi živá a košatá. Mimo jiné se dotkla následujících oblastí:

– dosavadní praxe stíhání dle ZTOPO, problémy judikatury, „malé“ vs. „velké“ causy

– zneužívání trestních oznámení na právnické osoby v konkurečním boji (přístup „poškozeného“ k interním informacím)

– prescreening a compliance: jaká je míra prevence, kterou lze rozumně požadovat

– výhody a úskalí interních předpisů coby preventitních opatření, zvláště ve velkých společnostech (existence a formální seznámení x reálná znalost ze strany zaměstnanců)

– možná kolize obhajoby, je-li stíhána zároveň fyzická i právnická osoba

– povinnost korporace vydat usvědčující dokumenty vůči sobě samé

– možnost odmítnutí výpovědi zaměstnance, který by způsobil trestní stíhání „své“ právnické osobě

– presumpce viny a dokumentace rozhodovacího procesu

Děkujeme všem za aktivní účast a těšíme se na další setkání!

Podklad ke stažení

Související články na tomto webu

Rozšíření trestní odpovědnosti právnických osob je na spadnutí