Odborné setkání 3. 10. 2018

10.9.2018

Vážené členky a vážení členové institutu,

po letních dovolených bychom vás rádi pozvali 3.10. 2018 (středa, od 18:00 hod.) na další odborné setkání CGI. Setkání bude tentokrát věnované významu dobře nastaveného vnitřního kontrolního a řídicího systému (VKŘS) pro řádnou správu obchodních korporací. Podrobnosti o akci a o odborném hostu budou součástí pozvánky, kterou obdržíte následně.

Těšíme se na setkání s vámi a přejeme vám hezké zářijové dny.

S pozdravem

Vladimír Brož, za ŘV CGI