Odborné setkání 31. 1. 2018

12.1.2018

Vážené členky a vážení členové CGI, milí přátelé,

dovolujeme si Vás pozvat na naše první letošní odborné setkání, které – jak jsme již dříve avizovali – se uskuteční ve středu 31. 1. 2018, začátek 18:00 hod, místo konání Money Club (Praha 1, Na Příkopě 29, suterén).  Tentokrát se zaměříme na problematiku dokumentů předkládaných valné hromadě společnosti v souvislosti s ukončením účetního období (včetně úlohy jednotlivých orgánů obchodní společnosti v procesu jejich tvorby). 

Zvolené téma bude obsahovat následující tématické okruhy:

·         Význam dokumentace.

·         Účetní závěrka. Výroční zpráva.

·         Zpráva o vztazích.

·         Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku.

·         Rozdělení zisku/úhrada ztráty.

·         Postavení jednotlivých orgánů společnosti při tvorbě dokumentace a jejich zprávy.

·         Důsledky nepředložení nebo neschválení dokumentace.

 

Naším odborným hostem bude JUDr. Radovan Bernard, který je  řídícím partnerem advokátní kanceláře BERNARD LEGAL, s.r.o., advokátní kancelář, poskytující právní poradenství ve význačných  obchodních transakcích včetně podnikových přeměn a poradenství majetkovým účastem státu. Před založením advokátní kanceláře působil JUDr. Bernard  více jak 12 let v mezinárodních právních firmách. JUDr. Bernard rovněž studoval na Harvardově univerzitě. Vedle své advokátní praxe je JUDr. Bernard  rovněž akademicky činný, ať již jako akademický pracovník katedry Evropského a obchodního práva Vysoké školy ekonomické (do r. 2009), či jako externí přednášející.

Prosíme zájemce o účast na lednovém setkání CGI, aby se registrovali.

Těšíme se na setkání s Vámi a přejeme pokud možno klidné dny prvního měsíce tohoto roku.

Vladimír Brož (za ŘV CGI)

Přihlášení na událost