Odborné setkání 20. 6. 2018

30.5.2018

Vážené členky a vážení členové CGI,
prosím rezervujte si v kalendáři termín středa 20.6. (od 18:00), kdy se uskuteční další odborné setkání našeho Institutu místo konání Money Club (Praha 1, Na Příkopě 29).
Naším hostem  a přednášejícím bude ing. Petr Šobotník, který se celý svůj profesní život věnuje statutárnímu auditu, corporate governance a hodnocení rizik a úrovně vnitřních kontrol v obchodních korporacích. Petr Šobotník je krom auditorské praxe rovněž členem dozorčích orgánů a výborů pro audit několika významných společností. Bližší info o P. Šobotníkovi: http://sobotnik.cz/index.html
Naskýtá se nám tak jedinečná příležitost vyměnit si názory na nastavení  řádné corporate governance a na výkon člena orgánů společnosti s odborníkem, který je díky své profesi auditora i člena orgánu společnosti schopen tuto problematiku vidět z obou stran „jedné mince“.
Těšíme se na setkání s Vámi.
Za Řídicí výbor CGI
Vladimír Brož