Podklad ze setkání platformy Ernst & Young ECOC konaného dne 19.11. 2013 k tématu „Nástrahy při zavádění compliance“

28.11.2013

Prezentace na téma „trestní odpovědnost právnických osob ve světle posledních kauz“, autor JUDr. Ondřej Trubač, Ph.D., LL.M.  z advokátní kanceláře Bříza & Trubač, je  ke stažení  (ve formě PDF) k dispozici ZDE