Portál evropské e-justice: užitečná pomůcka pro profesionály corporate governance

22.6.2012

Asi žádný z tajemníků českých obchodních společností a dalších profesionálů, kteří zajišťují administraci správy a řízení těchto subjektů či působí v oblasti compliance, CSR anebo etiky podnikání, se nevyhne tomu, aby čas od času musel vyhledat nějaký komunitární právní předpis nebo judikaturu. Pokud takovéto hledání nepatří k jeho/jejím častým aktivitám, bývá občas problém si vzpomenout na tu „správnou“ internetovou adresu a vyhnout se totálnímu zahlcení při použití vyhledavače. Tento úkol se ještě více zkomplikuje v případě, že vznikne potřeba ověřit nějaké údaje v zahraničních rejstřících (např. obchodní rejstřík či katastry nemovitostí) nebo vyhledat nějaké regulatorní ustanovení v národním právu země sídla dceřiné společnosti (třeba v Polsku nebo na Slovensku či v Německu atp.).

 

V obou zmíněných a mnoha dalších obdobných situací se stane nenahraditelným a jedinečným pomocníkem Portál evropské e-justice, který byl vytvořen Evropskou komisí jako centralizovaný zdroj informací z oblasti justice členských států EU. Funguje ve 22 jazycích a je koncipován tak, aby byl srozumitelný a uživatelsky příjemný i pro neprávníky. Český uživatel tak může ve svém mateřském jazyku na tomto portálu získat vysvětlení a další relevantní informace ke všem položkám menu v levém sloupci menu (např. právo, judikatura, rejstříky, právní pomoc), a to jak o evropské úpravě (pokud existuje) vybraného tématu tak i o příslušných úpravách poptávané problematiky v každém členském státě, spolu s věcně souvisejícími internetovými odkazy. Jako příklad lze uvést např. položku „judikatura“, u které je po rozkliknutí podáno jednak obecné vysvětlení povahy a významu tohoto právního termínu a dále rozcestník s internetovými odkazy na komunitární judikaturu, judikaturu jednotlivých členských států (zde je potřeba v pravém sloupci menu vybrat kliknutím vlaječku zvoleného státu) a judikaturu mezinárodního práva.

Portál evropské e-justice byl spuštěn v plné funkcionalitě ke konci roku 2011 a je dostupný na internetovém odkazu https://e-justice.europa.eu (úvodní stránka s rozcestníkem pro jednotlivé jazykové mutace).