Řádný sněm 2012

23.1.2013

 PROGRAM:

zápis z jednání sněmu (bez příloh)>>

 

1. Zahájení, volba předsedajícího, schválení Jednacího řádu sněmu

Pozvánka >>

Jednací řád >>
2. Zpráva Řídícího výboru o činnosti, hospodaření a dalších úkolech Institutu

Finanční situace ČITOS 2011-2012>>
3. Schválení roční účetní závěrky Institutu za rok 2011

viz materiál k předchozímu bodu
4. Rozhodnutí o změně stanov Institutu

návrh změny stanov + názvu institutu>>
5. Volba členů Řídícího výboru Institutu
6. Schválení hlavních směrů činnosti a rozpočtu Institutu na rok 2013

návrh rozpočtu 2013>>

návrh hlavních směrů činnosti>>
7. Schválení Příspěvkového řádu Institutu

viz podsekce „Správa dokumentů“
8. Zajištění kontroly činnosti a hospodaření Institutu
9. Schválení návrhu Řídícího výboru na udělení čestného členství v Institutu
10. Závěr