Řádný sněm 2013

27.10.2013

Řádný sněm 2013

přehled přijatých usnesení  na řádném sněmu 2013 < ZDE >

zápis z jednání řádného sněmu 2013 <ZDE>

Tematické okruhy odborných setkání Institutu (otevřený seznam) 2014→    <ZDE >

 

 PROGRAM:

 

1. Zahájení, volba předsedajícího, schválení Jednacího řádu sněmu

pozvánka ; seznam členů ČITOS (stav 11/2pozvánka013)přehled usnesení sněmu – návrhy ŘV

2. Zpráva Řídícího výboru o činnosti, hospodaření a dalších úkolech Institutu

zpráva ŘV o činnosti a hospodaření institutu ; účetní závěrka 2012 a hospodaření institutu za období 1-11/2013

informativní bod (nebude přijímáno usnesení)

3. Schválení roční účetní závěrky Institutu za rok 2012

podkladový materiál – viz dokumenty k bodu 2

4. Rozhodnutí o změně názvu institutu a o změně stanov Institutu

návrh změny stanov institutu ; změna názvu institutu

5. Schválení hlavních směrů činnosti a rozpočtu Institutu na rok 2014

hlavní směry činnosti Institutu v roce 2014 ; rámcový rozpočet 2014 Institutu

6. Zpráva ad hoc kontrolera R. Hakimové o kontrole činnosti a hospodaření Institutu za uplynulé období (od řádného sněmu Institutu 2012)

na sněmu bude podán R. Hakimovou v případě potřeby komentář k předložené písemné zprávě (viz níže)

Informativní bod (bez usnesení)

Zpráva ad hoc kontrolera

7. Rozhodnutí zajištění kontroly činnosti a hospodaření Institutu pro další období

k tomuto bodu není předkládán podkladový materiál;

návrh usnesení předkládaný ŘV – viz materiál „přehled usnesení sněmu -návrhy ŘV“ umístěný zde v rámci bodu 1 pořadu jednání tohoto sněmu

8. Závěr