Řádný sněm 2014

25.11.2014

usnesení přijatá řádným sněmem CGI 2014

zápis ze sněmu CGI 2014

PROGRAM:

1. Zahájení, volba předsedajícího, schválení Jednacího řádu sněmu
pozvánka; přehled usnesení sněmu – návrhy ŘV
2. Zpráva Řídícího výboru CGI o činnosti, hospodaření a dalších úkolech Institutu
zpráva ŘV o činnosti a hospodaření institutu; seznam členů CGI (stav 11/2014); účetní závěrka 2013 a hospodaření institutu za období 1-11/2014

informativní bod (bez usnesení)

 

3. Schválení roční účetní závěrky Institutu za rok 2013
podkladový materiál – viz dokumenty k bodu 2

 

4. Rozhodnutí o změně stanov Institutu
návrh změny stanov institutu- podkladový materiál; změna stanov institutu – v revizích

 

5. Schválení hlavních směrů činnosti a rozpočtu Institutu na rok 2015
hlavní směry činnosti Institutu v roce 2015; rámcový rozpočet 2015 Institutu

 

6. Zpráva ad hoc kontrolera R. Hakimové o kontrole činnosti a hospodaření Institutu za uplynulé období (od řádného sněmu Institutu 2013)

na sněmu bude podán R. Hakimovou v případě potřeby komentář k předložené písemné zprávě (viz níže)
Informativní bod (bez usnesení)
Zpráva ad hoc kontrolera

 

7. Rozhodnutí zajištění kontroly činnosti a hospodaření Institutu pro další období
k tomuto bodu není předkládán podkladový materiál;
návrh usnesení předkládaný ŘV – viz materiál „přehled usnesení sněmu -návrhy ŘV“ umístěný zde v rámci bodu 1 pořadu jednání tohoto sněmu

 

8. Závěr