Řádný sněm 2016

28.3.2016

pozvánka ; návrh usnesení sněmu předkládaných ŘV

 

PROGRAM:

1.    Zahájení, volba předsedajícího, schválení Jednacího řádu sněmu

jednací řád

2.    Zpráva Řídicího výboru o činnosti, hospodaření a dalších úkolech Institutu za uplynulé období

Zpráva ŘV o činnosti v letech 2014 a 2015; seznam členů CGI (ke 12.4. 2016)

3.    Schválení roční účetních závěrek Institutu za rok 2014 a 2015

účetni závěrky za roky 2014 a 2015

4.    Změna stanov Institutu

podkladový materiál, návrh změny stanov (v revizích)

5.    Schválení hlavních směrů činnosti a rozpočtu Institutu na rok 2016

Návh směrů činnosti CGI v roce 2016 a dalším období; návrh rámcového rozpočtu CGI na rok 2016

6.    Zpráva ad hoc kontrolera R. Hakimové o kontrole činnosti a hospodaření  Institutu za uplynulé  období  (od řádného sněmu Institutu 2014)

Neautorizovaná verze zprávy

7.      Rozhodnutí  o zajištění kontroly činnosti a hospodaření Institutu pro další období

8.      Závěr

 

ZÁPIS z jednání sněmu