Rekodifikace: souběh funkcí je dle stanoviska ministerstva spravedlnosti ČR nepřípustný

3.9.2014

Ministerstvo spravedlnosti  ČR (MSp) vstoupilo v červenci 2014 svým přímým vyjádřením k problematice tzv. souběhu funkcí  do dosavadní praxe, kdy sjednocující výklad k rekodifikačním normám vytváří Komise Expertní skupina Komise pro aplikaci nové civilní legislativy, známá pod zkratkou KANCL (viz www.justice.cz, odkaz „občanský zákoník“). Své negativní stanovisko vydalo MSp dne 11.7. 2014 formou tiskové zprávy.

Z textu stanoviska MSp, které je uveřejněno na webové stránce www.justice.cz (záložka „ministerstvo spravedlnosti, v menu zvolit položku „Pro média/tiskové zprávy a prohlášení“) vyjímáme:

„…. pro tutéž činnost nemohou být uzavřeny dvě různé smlouvy. Souběžný pracovněprávní poměr dále postrádá základní znak pracovního práva, a to že musí jít o závislou práci. V případě, kdy je člen statutárního orgánu obchodní korporace sám sobě nadřízeným, nejde o závislou práci, a tudíž nemůže dojít ke sjednání pracovního poměru.“

2.9. 2014
Vladimír Brož, prezident CGI