Rekonstrukce státu – integrovaný projekt boje proti korupci v ČR

11.3.2013

Jedná se o společnou iniciativu dvaceti nevládních organizací, které se v ČR angažují v boji proti korupci. V jejich čele stojí Transparency International (David Ondráčka), Ekologický právní servis (Pavel Franc) a Oživení (Štěpán Rattay). Tento program byl vyhlášen v úterý 12.3. 2013 a jeho cílem je dosáhnout realizace devíti konkrétních opatření ještě v tomto volebním období (do řádných voleb 2014). Bližší informace jsou na webové adrese www.rekonstrukcestatu.cz.

Z pohledu působnosti ČITOS lze zmínit zejména opatření č. 5. Odborné nominace do dozorčích rad (aneb „konec trafik ve státních firnách“) a expertní okruh k tématu „Korporátní řízení obchodních společností ovládaných státem“.

Český institut tajemníků obchodních společností (ČITOS) aktivně straní boji proti korupci, přičemž sám se v tomto směru primárně zaměřuje na problematiku výkonu řádné správy cizího majetku (resp. péče řádného hospodáře) v českých obchodních společnostech a dalších podnikatelských i nepodnikatelských subjektech a organizacích.  Systematická administrace procesů správy a řízení společností, kvalitní dokumentace výkonu působnosti statutárních a dozorčí orgánů (včetně výborů), průkaznost jednání s péčí řádného hospodáře, funkční (nikoliv formalizovaná na papíře) firemní kultura se zjevnou podporu akceptací a podporou vrcholového vedení (tone from the top, walk the talk), dobře nastavený compliance program (včetně nástrojů pro oznamování nežádoucího jednání a zaručujícího ochranu whistleblowerů), účinný systém řízení rizik (adekvátně nastavený risk appetite) a kvalitní výkon funkce interního auditu  jsou nástroje a řešení, bez jejichž reálné (nikoliv formální či fiktivní) implementace a  adekvátní realizace na úrovni každé relevatní právnické osoby (proporcionálně a úměrně podle typu organizace, velikosti společnosti, odvětví, rizik podnikání atd.) nebude možné dosáhnout zásadního zlepšení mj. i v oblasti korupce.

Vladimír Brož, president ČITOS

12.3. 2013