Schizofrenie (ne)oznamování trestné činnosti ze strany právnických osob

7.5.2014

Na webové stránce www.epravo.cz je v sekci „trestní právo“ umístěn tematicky aktuální článek (příspěvek č. 94072, datum publikace 29.4. 2014) ke schizofrenii oznamování trestné činnosti ze strany právnické osoby, jehož autorem je JUDr. Jan Vidrna, advokát v AK DÁŇA, PERGL A PARTNEŘI.
Tento článek přináší doplňující a rozšiřující informace k tématu trestní odpovědnosti právnických osob, kterému je na webové stránce www.governance.cz věnováno několik příspěvků (např. „Co by profesionál corporate governance měl vědět o trestní odpovědnosti právnických osob“)a jež bylo rovněž obsahem odborných setkání institutu CGI (dříve ČITOS), a to
• v květnu 2012 (host: prof. JUDr. Pavel Šámal, předseda senátu NS ČR, vysokoškolský učitel trestního práva PF UK Praha a PF UKo Bratislava, hlavního autor trestního zákoníku a zákona o trestní odpovědnosti právnických osob)
• v březnu 2014 (hosté: advokát JUDr. Stanislav Mečl, of counsel advokátní kanceláře Kinstellar, kde je členem praxe Compliance, Risk and Sensitive Investigations, a věnuje se trestní odpovědnosti korporací, korporátním pravidlům a protikorupčním opatřením; Leopold Černý, manager ze společnosti Screening Solutions, s.r.o., kde se věnuje problematice korupce, prevence a vyšetřování podvodného jednání a hospodářské kriminality v komerční sféře. Pan Černý působil u Policie ČR od roku 2008 ve funkci vedoucího odboru korupce a ochrany zájmů EU v rámci Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality)
TOPOZ: § 11 Účinná lítost
(1) Trestní odpovědnost právnické osoby zaniká, jestliže dobrovolně upustila od dalšího protiprávního jednání a
a) odstranila nebezpečí, které vzniklo zájmu chráněnému trestním zákonem, anebo škodlivému následku zamezila nebo škodlivý následek napravila, nebo
b) učinila státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu o trestném činu oznámení v době, kdy nebezpečí, které vzniklo zájmu chráněnému trestním zákonem, mohlo být ještě odstraněno nebo škodlivému následku trestného činu mohlo být ještě zabráněno.
(2) Trestní odpovědnost právnické osoby podle odstavce 1 však nezaniká, spáchala-li trestný čin přijetí úplatku (§ 331 trestního zákoníku), podplacení (§ 332 trestního zákoníku) nebo nepřímého úplatkářství (§ 333 trestního zákoníku).

 

7.5. 2014

Vladimír Brož, prezident CGI