Šest způsobů jak pohřbít etický kodex

16.3.2008

Mlčení : je jasné, že mnoho zaměstnanců nemá čas nebo ani zájem si etický kodex přečíst. To může být ještě umocněno tím, že o kodexu mlčíme. Nekomunikujeme, ani lidi jinak nemotivujeme k seznámení se s kodexem. Hlavně jim neřekneme, proč je kodex dobrý a proč právě pro ně. Kodex musí být velmi dobře a řízeně komunikován, aby došlo k jeho internalizaci u kritického množství zaměstnanců. Proto když budeme důsledně mlčet a vyhýbat se dotěrným dotazům, kodex se nám implementovat nepodaří. 

Dobrý úkryt : pokud kodex vyvěsíte v nejzapadlejší části vaší organizace a ostatní kopie dobře uschováte do trezoru, pak máte jistotu, že se kodexem nikdo řídit nebude. Pokud etický kodex není přístupný ke každodennímu používání, pokud není k dispozici vždy a všude, když do něho zaměstnanci potřebují nahlédnout, pak je kodex úplně k ničemu.  Zato ale nepředstavuje žádné ohrožení pro stávající firemní kulturu a lidi, kterým současný stav vyhovuje. To samé platí o webových stránkách. Umístěte kodex na páté či šesté úrovni a máte jistotu, že se zaměstnanci tímto kodexem řídit nebudou. Nikdo nebude chtít strávit 15 minut brouzdáním po firemním intranetu. 

Nesrozumitelnost : udělejte z kodexu dokument, kterému budou rozumět jen experti z řad právníků. Pracujete-li ve společnosti s více pracovními jazyky je také dobré mít kodex jen v jednom z nich, pokud možno v tom nejméně užívaném. Pokud máte pobočku v Polsku, Maďarsku či Rusku a kodex bude jen v češtině, lidé v těchto zemích budou mít pocit, že se jich kodex netýká, nebo že jejich pobočka nestojí mateřské společnosti ani za překlad.

Vágnost : kodex, který je příliš vágní a postaven pouze na obecných principech bude používán stejně jako kodex nesrozumitelný. Tedy používán nebude. Pokud postavíte kodex na všeobjímajících a nicneříkajících frázích bez záchytných bodů a bez možností obrátit se s dotazy, určitě lidé nebudou schopni ani ochotní přijmout principy chování a určitě v takovémto kodexu nenaleznou pomoc při řešení jejich každodenních situací.

Kázat vodu a … : hovořte o kodexu, vyžadujte jeho dodržování a používání, ale jako vrcholoví manažeři se podle něj zásadně nechovejte. Tento způsob je také zaručenou cestou k potopení etického kodexu. Lídři, kteří káží vodu a sami pijí víno, jsou všem na očích a všichni vědí, jak se přetvařují. Proč bychom měli my dodržovat kodex, když naši top manažeři si dělají, co chtějí? To je velmi častý argument zaměstnanců ve společnostech, kde lídři nepochopili důležitost firemní kultury pro konkurenceschopnost a přežití jejich společnosti.

Zkamenělina : vytvořte kodex a a vytesejte ho do kamene. Považujte kodex za statickou věc, která se v průběhu vývoje společnosti a okolního prostředí nemění. Tím po určitém čase také určitě dospějete k nepoužitelnosti takového dokumentu.