Setkání platformy EY ECOC: soutěžní právo z pohledu compliance

25.4.2014

Vážené členky a vážení členové CGI,
v květnu nás čeká další zajímavá akce, tentokrát se jedná o setkání pořádané platformou EY Ethics & Compliance Officer Club (EY ECOC), jejíchž aktivit se na základě dohody CGI (ČITOS) s poradenskou společností Ernst&Young Česká Republika (EY) z listopadu 2013 mohou účastnit členové našeho Institutu. Nadcházející setkání, které se uskuteční ve středu 14.5. 2014 (od 15:45 hodin v nových prostorách společnosti EY, v budově Florentina na adrese Na Florenci 2116/15, Praha 1 – Nové Město), je věnováno tématu soutěžního práva z hlediska compliance.
Většina z vás již v mezidobí obdržela pozvánku přímo od organizátorů této akce v souladu s dohodnutým postupem, nicméně pro jistotu a v zájmu zajištění informování všech členů CGI byla též rozeslána NEWSLETTEREM CGI (emailem z adresy office@governance.cz); pozvánka je též k dispozici členům CGI na webové stránce www.governance.cz ZDE.

Budete-li mít zájem o účast na této akci, postupujte při registraci dle pokynů uvedených v pozvánce. Pokud jste pozvánku na květnovou akci E&Y ECOC dostali až s tímto newsletterem, uveďte, prosím, při registraci, že jste členové CGI.
Budeme rádi, pokud Vás téma nadcházejícího setkání platformy EY Ethics & Compliance Officer Clubu zaujme a že Vám čas dovolí využít tuto příležitost v rámci spolupráce CGI a EY a členských výhod CGI.
S pozdravem
Vladimír Brož
za Řídicí výbor CGI