Skandál v BP – z pohledu corporate governance

3.5.2007

Příběh Johna Browna, dnes již bývalého CEO BP PLC proběhl téměř všemi sdělovacími prostředky po celém světě, česká média nevyjímaje. Všichni komentovali homosexuální partnerský vztah šéfa jedné z největších společností světa. John Brown pracoval v British Petroleum celých 41 let. Konec jeho kariéry je velmi politováníhodný a z jeho pohledu tragický. Důvodem k vlastní rezignaci nebyla Brownova sexuální orientace, nýbrž to, že svému milenci poskytoval finanční i lidské zdroje ze společnosti BP a další výhody. Bývalý milenec, Jeff Chevalier, se ale rozhodl promluvit a vše zveřejnit na stránkách britského tisku. Brown se tomu pokoušel zabránit všemi dostupnými způsoby. Dokonce apeloval i na sněmovnu Lordů, jejímž je členem, aby zakázala zveřejňování informací o jeho soukromém životě. Nepovedlo se. Lordi se usnesli, že se Brownovou žádostí nebudou zabývat.

Samozřejmým i když bolestným krokem v takovéto situaci byla Brownova rezignace na post  CEO BP. Rezignace byla bolestná i z finančního hlediska. Brown tím přišel o kompenzace v přibližné hodnotě 15 miliónů liber.
Důsledky Brownova etického selhání v British Petroleum, ale budou mít vliv i na jeho další posty. Dopady na členství v boardu Goldman Sachs na sebe jistě nenechají dlouho čekat. Jak uvádí Eleanor Bloxham, presidentka Corporate Governance Alliance v Columbusu, Ohio: „Osobní integrita je prioritou číslo 1 při posuzování kvalit členů správních orgánů, a jeho selhání bylo velmi vážné“.
Jaký dopad bude mít rezignace na BP? V této, pro British Petroleum nelehké, situaci společnosti pomohla zvládnutá best practice corporate governance, respektive kvalita nominačního procesu správní rady. S okamžitou platností jmenovala Dr Tony Haywarda novým CEO. Tato promptní reakce a připravenost řešit kritické situace velmi přispěla k uklidnění situace a nejistoty mezi investory i veřejností.

Celý případ lorda Browna potvrzuje trend kapitálových trhů i jejich regulátorů být nekompromisní v záležitostech etických selhání vysokých manažerů. Apeluje na osobní odpovědnost při výkonu péče řádného hospodáře, která je nedělitelnou součástí práce člena správního orgánu. Brownův případ ale také poukazuje na význam zvládnutí správné praxe corporate governance – v tomto případě nominačního procesu členů správních orgánů.

Osobní vyjádření Lorda Browna je k dispozici na stránkách BP.com