Soutěžněprávní compliance: dawn-raids na krátké uzdě?

6.10.2014

Na webové stránce advokátní kanceláře Kocián Šolc Balaštík (AK KŠB), linkhttp://www.ksb.cz/cs/novinky-publikace/999/ceska-spolecnost-delta-pekarny-zvitezila-v-dulezitem-sporu-pred-evropskym-soudem-pro-lidska-prava, je publikována informace o rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva (ESLP) ve věci stížnosti společnosti DELTA PEKÁRNY, a.s. proti České republice, kterou před ESLP zastupovala právě AK KŠB. Podle tohoto rozhodnutí ESLP byla kontrola ÚOHS, při níž zaměstnanci tohoto úřadu bez předchozího povolení soudu vnikli do kanceláří a dalších prostor společnosti DELTA PEKÁRNY, a.s., protiprávní a v rozporu s čl. 8 Evropské úmluvy. Plný text rozhodnutí ESLP je k dispozici na webové stránce soudu, linkhttp://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home , v databázi rozhodnutí „ HUDOC“.
Rozhodnutím ESLP tak byla zpochybněna legálnost všech dosavadních i budoucích nenadálých kontrol, (dawn raids), prováděných ÚOHS bez předchozího souhlasu nezávislého soudu v sídle, provozovnách a dalších prostorech obchodních korporací. Toto rozhodnutí má samozřejmě význam i pro další evropské země, kde není právně zakotvena povinnost soutěžního orgánu dopředně získat pro provedení dawn-raid souhlas soudu.
6.10. 2014
Vladimír Brož, prezident CGI