Špatná corporate governance vede ke špatné výkonnosti

29.3.2007

29Špatná corporate governance vede ke špatné výkonnosti….

„Přiměřená správa obchodní společnosti znamená ochraňovat její tvořivost, svobodu a flexibilitu, a zajišťovat schopnost společnosti vytvářet bohatství a blahobyt, na kterém je občanská komunita závislá. Správní orgán je mozek firmy, kultivující exekutivu ke sdílení hodnot se všemi akcionáři a dalšími zainteresovanými stranami“.

„Dobrá správa a řízení společností (corporate governance) vede k dobré výkonnosti. Asi nejsem schopen toto tvrzení empiricky dokázat, ale mohu dokázat, že špatná corporate governance vede ke špatné výkonnosti. A pokud si mohu vybrat, budu vždy volit dobrou corporate governance.“

                                                                                                                    Ira Milstein – Guru Corporate Governance