společná akce CGI-ČIIA-PwC: COSO 2013 (19.6. 2014) – prezentace

30.6.2014

COSO 2013 představuje aktuální best practice pro provádění  a hodnocení interních kontrol v obchodních korporacích (a dalších subjektech všech právních forem a velikostí). Tento nový koncept pro provádění vnitřních kontol a hodnocení stavu kontrolního prostředí patří do znalostního instumentária každého profesionála ve správě a řízení společností, neboť přináší správním orgánům a managementu společností objektivní pohled a komplexní informace též v oblasti nefinančního reportingu a klade důraz na corporate governance, podnikatelskou etiku a prevenci podvodů. Namístě je též připomenout význam řádného provádění vnitřních kontrol z hlediska možnosti vyvinění právnické osoby za  trestní exces spáchaný jejím zaměstnancem. Ve srovnání s předchozím konceptem COSO 1992, který byl zaměřen spolehlivost finančního reportingu, představuje rámec COSO 2013 velký posun a kvalitativní rozdíl.

Bližší informace o akci – viz pozvánka ZDE

Prezentace vystupujících jsou k dispozici po rozkliknutí zde: Ch.Tait-PwC, B.Poduška-ČS, D.Schikuta-Škoda Auto

 

VladimírBrož, prezident CGI

30.6.2014