Succession planning

8.4.2008

Je až s podivem, kolik představenstev a dozorčích rad akciových společností nevěnuje systematickou pozornost následnictví („succession planning“). Ocitají se snadno v pasti, když je nutné rychle vybrat nového člena správního orgánu nebo generálního ředitele. Ale kde ho vzít ze dne na den?

Důsledkem mnohdy překotného honu na „volného“ kandidáta bývá snížení nároků na kvalitu i nedostatečný prostor pro prověření toho, čemu se v manažerském jazyce říká „stewardship“, tj. ochoty sloužit zájmům společnosti.  Best practice správy na globálních trzích podporuje vznik nominačního výboru v rámci správních orgánů, který nejenže kontinuálně sleduje a vyhodnocuje výkonnost členů představenstva, dozorčí rady, ale také monitoruje potenciální kandidáty na členy správních orgánů i na pozici CEO. V případě, že nominační výbor není zřízen, plní tuto úlohu celý orgán.

V české kotlině, při převažujícím blokovém vlastnictví akcií,  si vlastník povětšinou sám ad hoc  určí, koho na které místo dosadí. Nominační výbor se považuje spíše za přítěží, která by mohla znamenat  ztransparentnění nominačního procesu a o to blokoví vlastníci, včetně státu, nemají přílišný zájem.

V případě, že jako člen správního orgánu dáváte přednost globálně ověřené best practice a uvažujete o zefektivnění procesu nominace i o omezení rizik, která mohou v tomto procesu nastat, jsou následující tipy určené právě vám.

Mějte na paměti strategický rozvoj vaší společnosti. V závislosti na potřebách společnosti pak lépe vydefinujete kvality, kterými by měl kandidát na CEO či kandidát do představenstva společnosti disponovat.

Poznejte vnitřní zdroje. A posuďte jejich kvalitu. Dozorčí rada by měla mít detailní znalost o interních kandidátech na pozici CEO. Měla by mít představu o tom, jak by byli schopni  společnost vést, zvyšovat její obrat, jak získat nové trhy či jak by reagovali na konkurenci.

Poznejte vaše „potentials“. Poznejte nastupující generaci. Vytipujte talenty a umožněte jim odborný i osobnostní růst.

Poznejte externí kandidáty. Pravidelně monitorujte externí prostředí. Benchmarkujte interní zdroje s tím co je k dispozici na trhu. Porovnejte kvality potenciálních externích kandidátů a zvažte, zda vyhovují strategickému záměru společnosti.

Připravte si plán změny. Každá změna ve vedení společnosti s sebou přináší nejistotu a rizika. Investoři nemají rádi neočekávané změny. Když takováto situace nastane, investoři velmi bedlivě sledují, jak je daná situace řízená a zda ji má dozorčí rada pod kontrolou. Proto je velmi důležité mít vypracovaný plán jak pro očekávanou výměnu na daném postu, tak i plán pro nenadálou výměnu a to včetně interní a externí komunikace změny.