Test krize vůdcovství

29.6.2007

Kritická sebereflexe vůdce může posílit schopnost spolupráce s ostatními. Odpovězte otevřeně (a jste -li vůdce vy sám, tak zhodnoťte  sebe) na tyto otázky:

 1. Vystupuje ředitel – zakladatel firmy s nadměrnou dávkou rodičovské autority ?
 2. Má sklon vybuchnout při každém oponentním názoru ?
 3. Myslí si, že firma by měla v každém okamžiku jednat v souladu s jeho myšlenkovým hnutím ?
 4. Má ředitel – zakladatel firmy nekomunikované (nesdílené) priority ?
 5. Trpí nedostatkem schopnosti dlouhodobě plánovat ?
 6. Má odpor ke změnám ve vedení firmy nebo naopak je prosazuje příliš často ?
 7. Věří, že jako vybraný reprezentant vždy ví všechno nejlépe ?
 8. Podporuje ředitel – zakladatel firmy boardu politikaření, donášení, drby a vytváření mocenských klik ?
 9. Podporuje ředitel – zakladatel firmy v boardu  klima nedůvěry ve firmě (rozděl a panuj) ?
 10. Reaguje na kritiku a špatné zprávy jako na osobní urážku ?
 11. Dělí členy vedení a zaměstnance na ty, kteří jsou „ s ním“ a ty, kteří jsou „proti němu“? ¨
 12. Přežívají  v klidu ve firmě jenom ti, kteří ředitele – zakladatele zjevně zbožňují?
 13. Má ředitel – zakladatel firmy sklon opakovaně pracovat s nerealistickou vizí o budoucnosti firmy ?
 14. Je velká mezera mezi názory ředitele – zakladatele frimy a ostatních ve vedení firmy ?
 15. Odmítá ředitel – zakladatel firmy přijmout svoji odpovědnost, jestliže firma není úspěšná a má sklon obviňovat druhé z toho druhé ?
 16. Přechází ředitel – zakladatel firmy rychle do útoku, jestliže se cítí být napaden ?
 17. Je strategie firmy  závislá na vztazích ředitele – zakladatele firmy k jednotlivým členům vedení?
 18. Má ředitel – zakladatel firmy rostoucí potřebu neustále vystrkovat rohy ?
 19. Má ředitel – zakladatel firmy nutkavou potřebu si neustále ověřovat svoji vůdčí pozici ?
 20. Je ve vedení firmy jasný plán následnictví  ?
 21. Hrají členové vedení mezi sebou tajné hry, do kterých vtahují zaměstnance firmy ?

JESTLIŽE MÁTE VÍCE NEŽ 12 KLADNÝCH ODPOVĚDÍ, VAŠE FIRMA A JEJÍ  VŮDCE PROŽÍVÁ KRIZI ZPŮSOBENOU „ZAKLADATELSKÝM SYNDROMEM