Účast členů ČITOS na akcích platformy E&Y Ethics & Compliance Officer Club

7.11.2013

Od listopadu 2013 mají členové ČITOS participovat na plaftormě Ernst&Young (E&Y) “Ethics & Compliance Officer Club”. Pod hlavičkou této iniciativy se konají 2-3 setkání ročně, která jsou vždy zaměřena na nějaké aktuální téma firemní compliance a etiky. Na těchto setkáních vystupují jednak zástupci E&Y a též zajímaví hosté z praxe. Členové ČITOS budou pravidelně zváni k účasti.

 

Podzimní setkání setkání Ethics & Compliance Officer Clubu se uskuteční v úterý 19. listopadu 2013 a bude věnováno “nástrahám při zavádění compliance”. Hlavním podtématem bude trestní odpovědnost právnických osob ve světle posledních kauz.