Účetní podvody – výsledky průzkumu Komory certifikovaných účetních

25.4.2014

Jak ukazují výsledky průzkumu Komory certifikovaných účetních (KCÚ) mezi jejími členy, roste počet českých podnikatelských subjektů, které se obrátily na účetní se žádostí o vylepšení vykazovaných výsledků. Podíl účetních , kteří byli klientem v této věci osloveni, se meziročně zvýšil z 21 na 27%. Toto zjištění vyplývá z průzkumu provedeného v období únor-duben tohoto roku v souvislosti s přípravou účetní závěrky za rok 2013. Kreativní úprava účetní závěrky se týká jak ziskovosti (tlak na zvýšení) tak zadluženosti (snaha o snížení). Co je zarážející, že v podmínkách třetího roku existence zákona o trestní odpovědnosti právnických osob, trestněprávní úpravy postihu fyzických osob (relevantní TČ hospodářské a TČ proti majetku) a zpřísněné odpovědnosti členů správních orgánů obchodních korporací dle zákona o obchodních korporacích i nového občanského zákoníku požaduje dle 29% účetních (respondentů) provedení účetní manipulace s vykazovanými finančními výsledky podnikatelského subjektu vedení těchto subjektů (členové statutárního orgánu, management) zcela vědomě, tj. s vědomím hrozících rizik postihu dle zmíněných právních norem.
Výsledky průzkumu jsou zveřejněny na internetové stránce KCÚ www.komora-ucetnich.cz (složka Informace komory/média).
24.4. 2014
Vladimír Brož, prezident CGI