V USA mohou sociální média sloužit jako nástroj komunikace tzv. vnitřních informací akcionářům a dalším investorům

19.4.2013

Ve svém sdělení z dubna 2013 regulátor kapitálového trhu v USA – Securities and Exchange Commission (SEC) – dává „zelenou“ možnosti využití sociálních médií pro účely komunikování tzv. vnitřních informací akcionářům, dalším investorům a dalším zainteresovaným osobám a subjektům. Za vnitřní informaci se považuje (zde je užita parafráze definice z českého zákona o podnikání na kapitálovém trhu) jakákoliv přesná informace, která se přímo nebo nepřímo týká akcie (nebo jiného veřejně obchodovaného CP emitovaného předmětnou společností), pokud tato informace není veřejně známá a pokud by poté, co by se stala veřejně známou, mohla významně ovlivnit kurz akcie (nebo jiného CP) této společnosti. Zveřejnění vnitřní informace může tedy proběhnout např. umístěním na stránce CEO na Facebooku nebo prostřednictvím sdělení na Twitteru. Podmínkou je pouze to, aby společnosti, které chtějí sociální média využívat pro tyto účely, dopředně informovaly veřejnost o tom, že takováto sdělení se mohou objevovat (též) na komunikačních kanálech těchto společností v sociálních médiích a konkrétně tyto kanály specifikovaly. Tento nejnovější postoj SEC je výsledkem regulatorního vyšetřování vedeného proti společnosti Netfix, Inc. a jejímu CEO Reedovi Hastingsovi, který na své facebookové osobní stránce uveřejnil údaje z metriky obchodní a finanční výkonnosti této společnosti. SEC ve své zprávě z tohoto šetření (podrobněji viz www.sec.gov/litigation) konstatuje, že využití sociálních médií ke komunikaci tzv. vnitřních informací nejsou v rozporu s platnou regulací za předpokladu dodržení výše uvedené podmínky : „ … An increasing number of public companies are using social media to communicate with their shareholders and the investing public … the Commission supports companies seeking new ways to communicate and engage with shareholders and the market…. that issuers must take steps sufficient to alert investors and the market to the channels it will use for the dissemination of material, nonpublic information..“

Vladimír Brož, president ČITOS
19. 4. 2013