Víte, že due diligence je o rizicích?

17.11.2007

Due diligence je proces systematického získávání a oceňování informací  s cílem identifikovat a ovládnout  rizika spojená s transakcí (např. koupí podniku nebo jeho části) jejich  snížením na přijatelnou úroveň.

Proces due diligence je mnohem efektivnější, když si každá  ze stran  předem určí své strategické cíle. Strana, která si jako strategický cíl určí  získat převahu ve znalosti cílového objektu, obvykle získá při jednání výhodu, protože je schopná:

  • Měřit s větší přesností náklady na každé z rizik
  • Určit s větší přesností míru rizik, která je ochotná přijmout
  • Během jednání přihazovat a ubírat (je -li to vhodné) předjímané náklady na rizika (jako protiklad svých skutečných nákladů)

Získat mnohem výhodnější obchodní podmínky  lze pomocí:

  • Přijetí částečných rizik výměnou za takové ústupky protivníka, které jsou mnohem nákladnější  než skutečné vlastní náklady na přijatá rizika
    Tím, že přimějete druhou stranu k akceptaci rizik, která budou pravděpodobně mnohem nákladnější, než se dnes jeví
  • Schopností vytvořit a dohodnout speciální aranžmá těch rizik, která nechceme v budoucnu nést.