Vydána instrukce k zasílání a uveřejňování výroční zprávy

1.1.2007

Podle § 11 nové vyhlášky č. 605/2006 Sb., o některých informačních povinnostech obchodníka s cennými papíry, která je účinná od 1.1.2007, poskytuje obchodník s cennými papíry informace, které se vztahují k období do 31.12.2006 podle dosavadních právních předpisů, tedy podle vyhlášky č. 267/2004 Sb., o obsahu informačních povinností obchodníka s cennými papíry a způsobu jejich plnění (dále jen „vyhláška o informační povinnosti obchodníka s cennými papíry“) ve znění vyhlášky č. 222/2005 Sb., kterou se mění vyhláška o informační povinnosti obchodníka s cennými papíry.
Ve stejné lhůtě obchodník s cennými papíry zveřejňuje výroční zprávu a konsolidovanou výroční zprávu způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Detaily o způsobu a formě předkládání výroční zprávy České národní bance i detaily k týkající se náležitostí výroční zprávy jsou k dispozici na stránkách www.sec.cz