Whistleblowing v Benátkách

7.7.2016

Letní doba si žádá odlehčený příspěvek, zde je tedy jeden z cest. Během návštěvy italských Benátek je možné nejen obdivovat krásu paláců vystupujících přímo z vodní hladiny, vychutnávat gelato a brázdit kanály vaporettem, ale také nalézt několik důkazů, doslova vytesaných do kamene, že dnes tak populární whistleblowing není myšlenkou nikterak novou.

Serenissima Repubblica di Venezia (Nejjasnější republika benátská, vznikající cca. od 8. století a v době největšího rozkvětu ovládající celé východní Středomoří) si postupně vypracovala velmi důmyslný systém správy a vládnutí, ale také kontroly. Jeho součástí byly mimo jiné kamenné schránky „bocche di leone“ (lví tlamy), rozmístěné po hlavním městě impéria, které umožňovaly komukoliv prostřednictvím vhozeného dopisu upozornit na nepravost při správě věcí veřejných. Nejznámější z těchto schránek, ve vládním paláci, pak ústila přímo do zasedací místnosti Rady deseti (Consiglio dei Dieci), která se zabývala otázkami bezpečnosti a veřejného pořádku. Zvláštní pozornost byla údajně věnována konceptu anonymity, kdy stěžovateli byla zaručena bezpečnost, ale stížnost nemohla být zcela anonymní (takovou se příslušné orgány nezabývaly).

Ošoupaná kamenná tlama na fotografii svědčí o tom, že schránky byly nejspíš hojně využívány, a vytesaný návod k použití „Denoncie secrete contro ministri et autri che comettesero fraudi a publico…“, zřejmě není třeba překládat 🙂