Whistleblowing v obchodní korporaci – proč a jak?

7.5.2015

Ve středu 6.5. od 18:00 hod. se v Money Clubu, Praha 1, Na Příkopě 584/29 konalo odborné setkání CGI na téma whistleblowing. Tuto problematiku členům spolku představila a o své znalosti se s námi podělila Tereza Kolafová z oddělení investigativních služeb a řešení sporů EY.

Téma whistleblowing je v současné době aktuální pro všechny právnické osoby – pro banky představuje jeden z požadavků finanční regulace, pro státní podniky a další subjekty ve (většinovém) vlastnictví státu jde o nedílnou součást protikorupčních programů stanovených jednotlivými rezorty v rámci naplňování protikorupční strategie vlády ČR a z pohledu řízení rizik trestní odpovědnosti právnických osob se jedná o nedílnou součást compliance programu (jeden z komponentů představujících opatření, které lze po právnické osobě spravedlivě požadovat).