Zlepšování správy a řízení společností je příležitostí pro interní auditory

20.3.2003

Zlepšování správy a řízení společností je příležitostí pro interní auditory

Rozhovor s LeRoy Bookalem, předsedou Mezinárodního institutu interní auditorů (IIA)[1]

 

 

Pane předsedo, můžete nám říci, jaké jsou Vaše hlavní cíle a priority ve funkci předsedy IIA?

První z iniciativ IIA je,  aby interní auditoři hráli důležitou úlohu ve správě a řízení společnosti. Dalším cílem je růst členské základny IIA , tj. přesvědčit společnosti, které nemají interní audit, aby ho založily a aby se auditoři stali členy IIA. Dalším z mých cílů je začít zavádět směrnice, tak zvané strategické iniciativy. Pro letošní rok jsme identifikovali 4 strategické iniciativy. Jednou z nich je profesionalizmus organizací a jednotlivých interních auditorů, druhou je profesionalizace technologií, které používáme při své práci, včetně toho, aby fungovaly účinně, efektivně a v bezpečném prostředí. Třetí iniciativa klade důraz na globální pojetí interního auditu, s důrazem na vzájemném sdílení informací ve všech pobočkách na světě. Čtvrtá iniciativa se týká správy a řízení  společností.

 

 

Jak byste popsal hlavní rozdíly mezi profesí interního auditora před pár lety a dnes?

Myslím, že dnešní interní auditor musí mít větší soubor znalostí a dovedností.  Když se podíváme zpět, pracovali jsme více v souladu s postupy a strategiemi společnosti. Do budoucna musíme být univerzálnější, budeme dělat více provozních auditů, budeme se více zabývat audity informačních systémů. A definice vyžaduje, abychom se vedle hodnocení vnitřních kontrolních mechanizmů zabývali i oblastí správy a řízení společnosti a hodnocením rizik. Budeme mnohem univerzálnější profesí.

 

Jaký odhadujete dopad účetních skandálů (jako Enron nebo Worldcom) na správu a řízení společnosti a na úlohu interního auditu ve správě a řízení společnosti?

Myslím si, že to bude mít vliv na příjímání právní úpravy správy a řízení společnosti vyplývající z nejlepší praxe a  následně na větší vynutitelnost právní odpovědnosti společností v této oblasti. Úloha interního auditora ve správě a řízení společnosti je v tom, že jsme nedělitelnou součástí Corporate Governance. V minulosti se nevěřilo, že jsme nedělitelnou součástí tohoto procesu.  Existují 4 základní prvky dobré správy a řízení organizace. Je to externí auditor, představenstvo, exekutivní vedení a interní audit. Skandály také ukázaly, že jsme se zpět přesunuli k zaměření na finanční aktivity, které jsme před Enronem zanechali externím auditorům. Vzniká zde potřeba kontrolovat  zda externí auditoři vykonávají svou práci řádně, a zda se nezaměřují na prvky, které jsou vně rozsahu práce externího auditora. Neříkám, že bychom měli dělat práci externích auditorů, ale možná by bylo vhodné, abychom se do jejich práce více zapojili. Současně toho ještě můžeme hodně udělat v oblasti správy a řízení, zejména při hodnocení, zda společnost pracuje etickým způsobem.

 

Jaký vidíte dopad účetních skandálů na standardy profesionální praxe interního auditu?

Jsem přesvědčený, že je nutné se na ně soustředit. V průběhu mezinárodní konference v Praze zasedala Rada pro standardy, připravují se jejich úpravy. Objevil se například nový standard jako důsledek Sarbanes – Oxleyova zákona. Myslím si, že to nebude specifické pouze pro Spojené státy, ale standardy budou použitelné pro všechny národní pobočky.

 

Jaké jsou hlavní požadavky Sarbanes-Oxleyova zákona a jaké jsou hlavní důsledky pro správu a řízení společnosti, profesi interního auditu a výbor pro audit?

Zákon vyžaduje, aby společnosti uplatňovaly principy pro správu a řízení. A pokud se znovu podíváme například na úpravu zavedenou ve Velké Británii, i zde se vyžaduje, aby výbor pro audit byl nezávislý, aby představenstvo neslo odpovědnost za svá rozhodnutí, společnosti zaváděly etické principy a signalizovaly potenciální problémy. Vidím v tom výzvu a úžasnou příležitost pro profesi interního auditu. Máme příležitost přidávat hodnotu organizaci, jejímu vedení a výboru pro audit, neboť vedení musí ověřovat finanční výkazy. Zde můžeme do hry vstoupit my a pomoct jim. Bude zde probíhat hodnocení a reporting o fungování mechanizmů vnitřních kontrol ve společnosti, a to každé čtvrtletí a pak jednou za rok. A interní audit je tím nejlepším místem pro tato ověřování. Výbor pro audit má nyní jistou odpovědnost při schvalování neauditorských služeb. Interní auditoři mohou pomáhat výboru pro audit signalizovat potenciální problémy tam, kde se to vyžaduje.

 

 

Jaké jsou podle Vás hlavní příležitosti a hrozby profesi interního auditu?

Jako příležitost vidím přidávání hodnoty organizaci, musíme se dívat na objevující se změny a být spíše proaktivní. Musíme ujišťovat, že společnost má představenstvo, které zajistí dodržování zásad řádné správy a řízení společnosti, zajistí zavedení efektivního řízení rizik a mechanizmů vnitřní kontroly. Další výzvou je budování způsobilosti a sebedůvěry, abychom byli schopní vykonávat profesi interního auditu efektivně. Takže zase je to vzdělávání a postupování vpřed vzájemným sdělováním si zkušeností a znalostí v IIA a poučení se z minulosti.

 

Jaké jsou hrozby?

Především to, že se od nás bude očekávat, abychom efektivně vykonávali funkci interních auditorů. Ale to přece není hrozba. Musíme najít způsob, jak vystupovat  v organizaci relevantně a jak komunikovat s vedením, musíme si uvědomovat, že máme přidávat procesům v organizaci hodnotu.

 

Jak hodnotíte vývoj a postavení profese interního auditu v České republice?

Je těžké ji hodnotit, ale je zřejmé, že jste zde zaznamenali rychlý vývoj. Mezinárodní konferenci jste zorganizovali výborně. A podle toho, co jsem slyšel v rozhovorech s vašimi auditory, jejich znalost profese je na dobré úrovni. Myslím si, že se vám práce v institutu[2] neobvykle daří, a vidím, že zde máte výbornou členskou základnu.

 

Chtěl byste Českému institutu interních auditorů něco popřát?

Chtěl bych vám popřát další úspěchy a růst. Máte výborné vůdce, takže se budete, doufám, nadále rozvíjet a vychováte si další vedoucí osobnosti i pro dalších deset let. A také doufám, že se vaše řady rozšíří. Jen pokračujte v tom, co děláte, a bude se vám dařit. Vidím, že pro profesi je skvělé, když se rozvíjí společným sdílením zkušeností a znalostí. A já mám teď privilegium být v čele, a proto se těším na další růst a úspěch profese.

 

 

Rozhovor připravil a vedl Petr Jurák – viceprezident ČIIA a ředitel auditu finančních funkcí v Českém Telecomu

 

 

[1] Mezinárodní institut interních auditorů (IIA  – The Institute of Internal Auditors) byl založen v roce 1941 a má sídlo v Orlandu v USA (www.theiia.org). V současné době IIA sdružuje cca 80 000 interních auditorů ze 120 zemí světa včetně 27 evropských institutů interních auditorů (ECIIA).

 

[2] Český institut interních auditorů (ČIIA) je profesní organizací sdružujících více než 600 interních auditorů z přibližně 150 společností. Je součástí mezinárodních struktur (ECIIA a IIA Inc.) a jejím posláním je prosazování a podpora rozvoje interního auditu v ČR. Více informací o ČIIA a interním auditu v ČR je možné získat na adrese: www.interniaudit.cz